Klecza Dolna

 CAMPUS BEMKE
 ul. Krakowska 4

 29.09.2023

 19:00
 

Tutoring Rozwojowy – wykład dla młodzieży 16+ i dorosłych
CAMPUS BEMKE w Kleczy Dolnej

Tutoring to metoda opierająca się na relacji dwojga ludzi, w której tutor(ka) pomaga osobie tutoringowej odkrywać silne strony, wyznaczać cele, towarzyszy w osiąganiu tych celów lub innej drodze rozwojowej. Proces tutorski to cykl spotkań prowadzonych według określonej struktury i zasad. Spotkania polegają przede wszystkim na rozmowie, zadawaniu pytań i dobranych form ćwiczeń. Spotkanie będzie polegało na przybliżeniu metody Tutoringu rozwojowego jako indywidualnej formy wsparcia w aktywności młodego człowieka w trzech obszarach – Odkrywania, projektowania i działania w czterech obszarach – rozwoju osobistego, zawodowego, społecznego i edukacyjnego. Prowadzący: Bartłomiej Marszałek.

CZYTAJ WIĘCEJ